فقط 4 رقم آخر شماره دانشجوبی درج شده است.فقط به جدول نگاه کنید

نمره

ش.د

10

1631

12

2973

8

1966

10

1649

7

2961

14.5

1044

7

1983

17

2970

12

2997

7

1704

15

2512

10

2064

14.5

1960

19

2993

12

2675

10

1124

15

2090

12

2805

12.25

1479

14.75

2965

8

1871

10

1029

8.5

2984

10

2683

 در صورت عدم ارسال ایمیل نمره کسر می شود17

1710

8

2642

13.75

1495

12

2985

10

2224

7

2115

12

1835

10

1487

12 ترجمه

2987

10

1482

7

2684

10

1279

8

1140

18

2991

14

2494

8

2998

12.5

2646

15.25

1483

10

1480

10

1488

7

2638

7

1639

نمره

ش.د

16

1496

12

2985

18

2444

17

2219

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 23:42 | لینک  | 

افرادی که نمره قبولی نیاورده اند برگه شان در حد سفید بوده است و یا حضور فعالی در کلاس نداشته اند.
علی رغم اینکه 3 سئوال را عیناً از جزوه گفته بودم و تاکید کردم که این چند سئوال را بخوانید، افتاده ها این سئوال ها را ننوشتند!!!!!  amir78nikjo@yahoo.com
 
                                             نمرات سیستم عامل
                                    سایر نمرات بزودی در سایت www.tajrobe.net قسمت مقالات
نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 13:23 | لینک  | 

ش . د    نمره        ش. د    نمره 

۲۳۹       ۱۷           ۱۷۱       ۱۳           ۲۰۷      ۱۵  

۱۴۹         ۹           ۱۷۲       ۱۲           ۲۰۳      ۱۶  

۱۳۳        ۱۲           ۱۷۳      ۱۷           ۲۰۰      ۱۵

۱۸۰        ۱۵            ۱۷۵     ۱۰           ۱۹۶     ۱۷.۷۵

۱۹۰         ۸           ۱۷۹      ۱۲             ۱۹۵   ۱۹.۵

۱۴۰       ۱۹           ۱۸۵     ۱۸.۵          ۱۹۴    ۷.۷۵

۱۶۰      ۱۷            ۱۸۶      ۱۷.۵          ۲۱۱     ۱۶.۷۵

۱۴۲      ۱۲             ۱۸۹      ۱۴           تنها سه رقم  انتهایی شماره دانشجویی و در بعضی مواقع ۴ رقم نمایش داده شده است.

۱۴۶      ۱۹            ۲۱۹۰     ۹

۲۱۴۹     ۲۰           ۱۱۵۱    ۱۲

۱۵۳      ۱۲            ۱۵۶      ۱۲

۱۶۵    ۱۴             ۲۱۹       ۱۲ 

۲۱۰    ۱۲             ۱۴۴       ۱۷

۱۳۰     ۱۵            ۲۰۸      ۱۸.۵

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 18:52 | لینک  | 

 ارزیابی پروژه های دانشجویان برنامه نویسی ۸-۱۱ صبح

سجاد کرمعلی   ۱۸     محمد حسین بیرام    ۲۰     احمد امینی     غایب

رقیه کرد چگینی ۱۸     مصطفی علی عسگری ۲۰   عباس شریفیان  ۱۸     

سعید عاشوری  ۱۷     علیرضا دامغانی  ۱۵             مهدی خلیلی   ۱۷.۵

رحمان حسین آقائی ۱۵  علیرضا تقی زاده مهنه ۱۵.۵

علیرضا لطفی = پروژه غیر مرتبط فرستاده است  و.....

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 20:49 | لینک  | 

درس برنامه نویسی تحت وب :

در پروژه مار و پله باید ارتباط  ویژوال استادیو با پایگاه داده برقرار شود و سئوالات از دیتا بیس یا پایگاه داده خوانده شود. حداقل ۳۰ سئوال دانشی مرتبط و قوی و معنادار طراحی شود و در پایگاه داده قرار داده شود. پروژه ها انفرادی و با کیفیت باشد

 

پروژه های درس تجارت الکترونیک کارشناسی - انفرادی بصورت اسلاید ۳۰ تا با کیفیت عالی از نظر علمی در غیر اینصورت نمره دانشجو ۸ خواهد بود .  این درس دیگر هیچ امتحانی ندارد.

۱- CRM در شرکت های نفت و گاز

2- بررسی نتایج پیاده سازی پروژه مدیریت دانش در یک سازمان خاص

۳- یک بازی جدید در حوزه مدیریت دانش

۴- چگونه می توان از ثبت دانش و فروش آن به دیگران کسب درآمد خواهد شد؟

۵- پیاده سازی یک بازی مدیریت دانش جدید

۶-  جستجو و پیدا کردن ۳ کلیپ تجارت الکترونیک یا ۳ کلیپ مدیریت دانشی یا مدیریتی که مفهوم عمیقی داشته باشد

 ۷- طراحی یک کلیپ یا یک فیلم آموزشی یا یک نماهنگ نرم افزاری در حوزه تجارت الکترونیک یا مدیریت دانش

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 21:36 | لینک  | 

  نمرات شبیه سازی حتما بر روی نمودار می رود. سریعتر پروژه های خود را ایمیل کنید.

نمرات برنامه نویسی پایین این صفحه است. بقیه نمرات در لینک زیر  

لینک مشاهده نمرات

در درس مهندسی اینترنت کارشناسی(یکشنبه ها) تمام دانشجویان قبول شدند. شبیه سازی (یکشنبه ها)هم تقریباْ کسی نیفتاده است. 

                    

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 12:4 | لینک  | 

۹۰۰۹۷۵۷۲۶      ۱۸         ۸۹۱۲۱۳۹۹۵     ۱۵          ۸۹۱۱۸۱۳۸۲      ۱۴ 

۸۹۱۱۸۰۱۸۶     ۱۴.۷۵

۹۰۱۰۱۲۴۵۰     ۲۰         ۸۹۱۲۵۸۱۳۳    ۱۴.۵

 ۹۰۱۰۱۰۴۱۸   ۱۷.۵      ۸۸۱۰۵۰۳۴۵       ۱۵

۸۸۱۰۵۰۳۶۸     ۱۹      ۹۰۰۹۶۰۸۲۸         ۱۴

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 16:48 | لینک  | 

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 16:48 | لینک  | 

اولین نرم افزار مدیریت تجربه ( مدیریت دانش) بومی در ایران

خبر خبرگزاری جوان ایران

متن خبر در آدرس www.yjc.ir تاریخ 27 خرداد 1390 بخش علمی پزشکی

خبر آنلاین

خاطرات دوران جوانی

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 13:32 | لینک  | 

   ایمیل بنده دو هفته است هک شده اگر ایمیل نامربوطی از ایمیل قبلی ارسال شده جواب ندهید

ایمیل جدید بنده       amir78nikjo@yahoo.com

نوشته شده توسط محمد امیر نیکجو در ساعت 22:3 | لینک  |